Ürünler

Nurture with Provimi kapsamlı bir programdır. Sağlıklı düvelerin yetiştirilmesi ve birime özel büyüme hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli olan çok kapsamlı bir ürün yelpazesi içermektedir.

Nurture with Provimi  ile süreç, doğum öncesinde kurudaki ineklere besleme açısından en son yeniliklerin sunulmasıyla başlar.

Program büyümenin/gelişmenin en yeni formülasyona sahip ağız sütü, süt ikame yemleri, başlangıç yemleri ve büyütme yemlerinin verilerek desteklenmesi ile ilerler. Bu her aşamasında yavru süt sığırı yetiştiriciliğine yapılan yatırım sonucu karlılığı en üst düzeye çıkarmada yardımcı olacak katma değerli bir programdır.