Nurture nedir?

Nurture nedir?

Nurture with Provimi buzağı ve düve yetiştiriciliğine yönelik yedi aşamalı ve benzersiz bir yaklaşımdır ve 24 aylık yaşta ilk buzağılama hedefine ulaşılabilmesi için her bir aşama için özel hedefler belirlemiştir.

24 aylık buzağılama yaşının tutarlı bir şekilde aşağıdakileri sağladığı görülmüştür:

 

Nurture ’un Temel Özellikleri

Nurture with Provimi küresel tecrübesini, en güncel araştırma bulgularını içeren bilgisini sahip olduğu araç, ürün portföyü ve teknik destek hizmeti ile birleştirip doğrudan süt sığırı yetiştiricilerinin genç hayvan birimlerine ulaştırmaktadır.