Neden Nurture?

Nurture with Provimi  – 24 aylık buzağılama yaşına ve süt sığırı sürülerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya giden yol…

Nurture with Provimi buzağı ve düve yetiştirmede, sütle besleme aşamasının yanı sıra, bütünsel bir yaklaşım sunmaktadır.

24 aylık buzağılama yaşına kadar uzanan yetiştirme sürecinin tüm yedi aşaması için, her bir birime özel olan adım adım gerçekleştirilecek hedefler, uygulanacak araçlar ve destek sunmaktadır.

Nurture with Provimi aşağıdakileri hedeflemektedir: