Faydaları

Yedi aşamalı yaklaşım

Nurture with Provimi 24 aylık yaşta ilk buzağılama hedefine ulaşılabilmesi amacıyla bütünsel bir yaklaşım benimsemektedir. Her bir aşamanın ihtiyaç ve zorluklarına odaklanarak beslenme, sağlık ve yönetim faktörlerini hesaba katmaktadır. En önemlisi de, doğumdan buzağılama aşamasına kadar her bir birime özel ve net hedefler sunmaktadır.