Düve Büyüme hedefleri

Hedef ergenlik aşamasında elde edilen düzenli gelişim oranının sürdürülmesidir.

Hedeflenen canlı ağırlık ergin canlı ağırlığın (ECA) %94 ’üdür. Yetişkin vücut ağırlığı 650kg olan bir Holstein ineği için bu, yaklaşık 800 gramlık ortalama günlük canlı ağırlık artışı (OGCAA) ile,  24 aylıkken 611kg ’lık bir ağırlık demektir.

Ana karnındaki buzağılar toplam vücut ağırlıklarının %75 ’ini son üç aylık dönemde kazanır; bu yaklaşık olarak 300 g/gün lük bir büyüme anlamına gelir. Hem düvenin hem de doğmamış buzağının gelişmesi gerektiği için düvenin besin maddesi ihtiyaçlarının karışılanması unutulmamalıdır.

Hedef
Peritot
24.ay
24.ayda Ergin canlı ağırlığın yüzdesi, % ECA
94%
24 aylıkken ağırlık, kg *
611kg
OGCAA g/gün
800-850g

 

Back to top

 

Laktasyon aşamasının sorunsuz başlayabilmesine yönelik ipuçları

Buzağılama bir düve için stresli bir süreç olabilir. Üreticiler hayvanın buzağılama aşamasından laktasyon aşamasına sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlamak için bu ipuçlarından faydalanabilir:

Buzağılama süreci:

Laktasyon sürüsü içerisinde:

 Back to top

Barınaklar

Genel hususlar

Sağlıklı barınak koşulları genç hayvanların verimli bir biçimde yetişmesine katkıda bulunur. Bu koşullar genç hayvanların rasyonlarında bulunan besinlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayarak gelişmelerini  tetikler. Rasyonlardan elde ettikleri enerjilerini ısınmak veya yüksek patojen yüklerle mücadele etmek için israf etmelerini engeller. Kötü barınak koşulları (ör; kötü havalandırma) yem tüketiminin, büyüme hızının ve yemden yararlanmanın kötü olmasına yol açabilir. Bu ayrıca ömür boyu devam edecek olan laktasyon döneminede uzun vadeli ciddi etkiler oluşturabilir.

Genel anlamda, yetiştirme sürecinin her bir aşamasında sağlıklı barınak koşullarına yönelik üç temel prensip bulunmaktadır.

(Düşük) Rutubet

Hayvanlar ve yataklarından kaynaklanan aşırı rutubet sıcaklıkla bir araya geldiğinde patojenler için ideal bir üreme ortamı oluşturur. Bu da akciğer iltihabı riskini artırdığı için bundan kaçınılması gerekir. Su olukları, su kabı veya kırık kovalar kaynaklı aşırı rutubetten de ayrıca kaçınılması gereklidir.

Temiz Hava

Buzağıların çevresindeki hava dış ortamdaki havayla aynı olmalıdır. Kirli hava çok daha fazla hava kaynaklı canlı patojen yük barındırır.

Hava hızı

Hava hızı önemlidir; ancak cereyan/hava akımı da son derece tehlikelidir. Doğru hava hızı binada bulunan hayvanların yaşına ve sayısına bağlı olacaktır. Bir ahırın içerisindeki hava akımı hava girişi- çıkışının boyut ve konumunun bir sonucudur. Duman testi yapılması binalardaki hava akımının tespit edilmesinde yardımcı olacaktır.

Tüm bu üç prensip “baca etkisi” ile kontrol edilebilir.

111

Baca Etkisi

Baca etkisinin çalışma prensibi, hayvanların yakının geçen havanın hayvanlar tarafından meydana getirilenn ısı ile binayı üst taraftan terk etmesi şeklinde açıklanabilir. Isınan hava binayı terk ederken oluşan negatif hava basıncı sayesinde binaya temiz hava girmesi sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, bu ancak hayvanlar tarafından bu etkiyi oluşturmaya yetecek kadar ısı üretildiği takdirde işe yarar. Yavru hayvanlar yetişkin süt ineklerine kıyasla daha az ısı üretir ve bu durumun hesaba katılması gerekir. Örneğin, bina barındırılan hayvan sayısı için çok genişse soğuk hava, hava kanalından dışarı çıkmak yerine yere çökebilir. Bu durumda duman testinin yapılması baca etkisinin işe yarayıp yaramadığının tespit edilmesinde yardımcı olabilir.

 

Aydınlatma

Aydınlatmanın uygun olması önemlidir; özellikle kızgınlık döngüsünü tetiklemek için tohumlama döneminde önemi artmaktadır.. Barınaklarda yetiştirilen hayvanlar için, gün ışığının %10 ’unun açık çatı panelleri yoluyla ahıların içine ulaşabilmesi gerekir. Yapay aydınlatma koşulları için, ışık şiddetinin 100 – 200 lux arasında olması gerekir. Yapay aydınlatma doğal aydınlatmaya benzemeli ve gün ışığının düzenine uygun olmalıdır.

Düveler için barınak koşulları

İdeal olarak, hava akışı her zaman için en genç hayvanlardan en yaşlı hayvanlara doğru olmalı ve hasta hayvanlar ayrı olarak tutulmalıdır.

Düveler sadece yaşlarına göre değil boyut ve ağırlıklarına göre gruplandırılmalıdır. Yataklıklar hayvanların barınak sürecinin hem başında hem de sonunda rahat olmalarını sağlayacak boyutlarda tasarlanmalıdır. Hayvanlar her zaman yataklık içerisinde yere uzanabilmelidir. Beton zemin soğuk olacağı için genç hayvanlar için yataklıklarda bir miktar altlık bulundurulması tavsiye edilir.

Gebe düveler buzağılamadan en az dört hafta önce kuru dönemdeki inek grubu ile tanıştırılmalıdır.

Back to top
Aşama
Aşamanın temel hedefi
Yaş
Hedef % ECA
Pasif bağışıklık kazandırma
1 – 3. Gün
Rumen gelişimini başlatma
3 – 56. Gün
13
Kuru madde tüketimini en üst

düzeye çıkarma

3. Ay
16.5
Büyüme hızını optimize etme
4 – 9. Ay
42.5
Büyümeyi üremeyi artıracak şekilde

kontrol etme

10 – 15. Ay
55 – 60
Büyüme ve beslenmeyi sürdürme
16 – 23. Ay
90
Buzağılama ve süt verme için

hazırlama

24. Ay
94(buzağılamadan 7gün önce)

*Bir Holstein düvesinin Yetişkin Vücut Ağırlığı (YVA) 650kg ’dır.