Büyüme hedefleri

Hedef büyütme aşamasında elde edilen düzenli gelişimin sürdürülmesidir.

Hedeflenen canlı ağırlık ergin canlı ağırlığının (ECA) %43 ’üdür. Ergin canlı ağırlığı 650kg olan bir Holstein ineği için bu, yaklaşık 800 gramlık ortalama günlük canlı ağırlık artışı (OGCAA) ile,  9 aylıkken 280kg ’lık bir ağırlık demektir.

Hedef
Periyot
9.ay
Sütten kesme aşamasındaki ağırlık, % ECA
43%
9 aylıkken ağırlık, kg *
280kg
Ortalama Günlük Canlı Ağırlık Artışı,g/gün
800-850g

Hipometre

Back to top

Mineraller ve vitaminler

Düvelerin mineral ihtiyacı 4., 5. ve 6. fazlarda (büyütme, ergenlik ve gebelik aşamaları) aşağı yukarı aynıdır. Genç ve büyümekte olan bu hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemlidir. Bir çok durumda , temel rasyon içindeki vitamin ve mineral alınımı yetersizdir. Önemli iz mineral ve vitaminlerin eksiklikleri ise üreme ve ayak problemlerinin temel nedenleri arasında yer almaktadır. Selenyum, bakır gibi mineraller ve E vitamini doğurganlığın desteklenmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, biyotin ve çinko da tırnakların güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Tablo. Düvelerin mineral ihtiyacı [1 kg kuru maddedeki (KM) ]

Yaş
< 8 ay
8 – 12 ay
> 12 ay
Ca (g)
8
7
7
K (g)
Na (g)
1,5
1,5
1,5
Mg (g)
3
3
3
P (g)
4
3,5
3,5
Fe (mg)
100 – 150
50 – 100
50 – 100
Cu (mg)
10 – 15
10 – 15
15 – 20
Zn (mg)
50 – 100
50 – 100
50 – 100
Mn (mg)
50 – 100
50 – 100
50 – 100
Se (mg)
0,15 – 0,25
0,15 – 0,25
0,2 – 0,25
I (mg)
0,6 – 1
0,6 – 1
0,6 – 1
Co (mg)
0,25 – 0,5
0,25 – 0,5
0,25 – 0,5
A Vitamini (IU)
3000 – 4000
3000 – 4000
3000 – 4000
D3 Vitamini (IU)
300 – 500
300 – 500
300 – 500
E Vitamini (IU)
20 – 30
20 – 30
20 – 30

Büyümekte olan düvelerin mineral ihtiyacı Rupromin Heifer ile karşılanır. Bu ürün ayak sağlığını, kemik ve vücut yapısı gelişimi desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Genç hayvanların rasyonlarında oluşabilecek vitamin mineral eksikliklerini tamamlayacak vitamin ve minerallerin bir arada sunulduğu bir paketidir.

Back to top

Meme gelişimi

Meme yada meme bezlerinin temel yapısı ile epitel kaynaklı olmayan dokuları doğum esnasında iyi gelişmiş durumdadır. Bununla birlikte, epitel doku tam gelişmemiştir. Üç aylıkken, bezler hayvanın diğer yapılarına kıyasla daha hızlı bir büyüme oranı ile büyümeye başlar; buna allometrik büyüme aşaması denir. Bu süreç ergenliğe kadar devam eder. Meme gelişimi ergenlikten gebeliğe kadar azdır; gebelik sırasında ise, vücudun diğer yapıları ile aynı oranda olacak şekilde, daha çok niteliksel bir meme büyümesi söz konusudur.

Büyütme dönemi boyunca, meme gelişimi büyümenin etkisi altında şekillenir. Üç aylıktan ergenliğe kadarki süreçte aşırı büyüme olması memede yağ birikimini artıracak ve sonrasında ise süt verimini azaltacaktır. Bunun önlenmesi için, ortalama günlük artış günlük 1kg değerinin altında tutulmalıdır.

123456

Back to top

Otlama

Back to top

Barınaklar

Genel hususlar

Sağlıklı barınak koşulları genç hayvanların verimli bir biçimde yetişmesine katkıda bulunur. Bu koşullar genç hayvanların rasyonlarında bulunan besinlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayarak gelişmelerini  tetikler. Rasyonlardan elde ettikleri enerjilerini ısınmak veya yüksek patojen yüklerle mücadele etmek için israf etmelerini engeller. Kötü barınak koşulları (ör; kötü havalandırma) yem tüketiminin, büyüme hızının ve yemden yararlanmanın kötü olmasına yol açabilir. Bu ayrıca ömür boyu devam edecek olan laktasyon döneminede uzun vadeli ciddi etkiler oluşturabilir.

Genel anlamda, yetiştirme sürecinin her bir aşamasında sağlıklı barınak koşullarına yönelik üç temel prensip bulunmaktadır.

(Düşük) Rutubet

Hayvanlar ve yataklarından kaynaklanan aşırı rutubet sıcaklıkla bir araya geldiğinde patojenler için ideal bir üreme ortamı oluşturur. Bu da akciğer iltihabı riskini artırdığı için bundan kaçınılması gerekir. Su olukları, su kabı veya kırık kovalar kaynaklı aşırı rutubetten de ayrıca kaçınılması gereklidir.

Temiz Hava

Buzağıların çevresindeki hava dış ortamdaki havayla aynı olmalıdır. Kirli hava çok daha fazla hava kaynaklı canlı patojen yük barındırır.

Hava hızı

Hava hızı önemlidir; ancak cereyan/hava akımı da son derece tehlikelidir. Doğru hava hızı binada bulunan hayvanların yaşına ve sayısına bağlı olacaktır. Bir ahırın içerisindeki hava akımı hava girişi- çıkışının boyut ve konumunun bir sonucudur. Duman testi yapılması binalardaki hava akımının tespit edilmesinde yardımcı olacaktır.

Tüm bu üç prensip “baca etkisi” ile kontrol edilebilir.

111

Baca Etkisi

Baca etkisinin çalışma prensibi, hayvanların yakının geçen havanın hayvanlar tarafından meydana getirilenn ısı ile binayı üst taraftan terk etmesi şeklinde açıklanabilir. Isınan hava binayı terk ederken oluşan negatif hava basıncı sayesinde binaya temiz hava girmesi sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, bu ancak hayvanlar tarafından bu etkiyi oluşturmaya yetecek kadar ısı üretildiği takdirde işe yarar. Yavru hayvanlar yetişkin süt ineklerine kıyasla daha az ısı üretir ve bu durumun hesaba katılması gerekir. Örneğin, bina barındırılan hayvan sayısı için çok genişse soğuk hava, hava kanalından dışarı çıkmak yerine yere çökebilir. Bu durumda duman testinin yapılması baca etkisinin işe yarayıp yaramadığının tespit edilmesinde yardımcı olabilir.

 

Aydınlatma

Aydınlatmanın uygun olması önemlidir; özellikle kızgınlık döngüsünü tetiklemek için tohumlama döneminde önemi artmaktadır.. Barınaklarda yetiştirilen hayvanlar için, gün ışığının %10 ’unun açık çatı panelleri yoluyla ahıların içine ulaşabilmesi gerekir. Yapay aydınlatma koşulları için, ışık şiddetinin 100 – 200 lux arasında olması gerekir. Yapay aydınlatma doğal aydınlatmaya benzemeli ve gün ışığının düzenine uygun olmalıdır.

 

 

Düveler için barınak koşulları

İdeal olarak, hava akışı her zaman için en genç hayvanlardan en yaşlı hayvanlara doğru olmalı ve hasta hayvanlar ayrı olarak tutulmalıdır.

Düveler sadece yaşlarına göre değil boyut ve ağırlıklarına göre gruplandırılmalıdır. Yataklıklar hayvanların barınak sürecinin hem başında hem de sonunda rahat olmalarını sağlayacak boyutlarda tasarlanmalıdır. Hayvanlar her zaman yataklık içerisinde yere uzanabilmelidir. Beton zemin soğuk olacağı için genç hayvanlar için yataklıklarda bir miktar altlık bulundurulması tavsiye edilir.

Gebe düveler buzağılamadan en az dört hafta önce kuru dönemdeki inek grubu ile tanıştırılmalıdır.

Back to top
Aşama
Aşamanın temel hedefi
Yaş
Hedef % ECA
Pasif bağışıklık kazandırma
1 – 3. Gün
Rumen gelişimini başlatma
3 – 56. Gün
13
Kuru madde tüketimini en üst

düzeye çıkarma

3. Ay
16.5
Büyüme hızını optimize etme
4 – 9. Ay
42.5
Büyümeyi üremeyi artıracak şekilde

kontrol etme

10 – 15. Ay
55 – 60
Büyüme ve beslenmeyi sürdürme
16 – 23. Ay
90
Buzağılama ve süt verme için

hazırlama

24. Ay
94(buzağılamadan 7gün önce)

*Bir Holstein düvesinin Yetişkin Vücut Ağırlığı (YVA) 650kg ’dır.