1

Hayatta kalma, sağlık ve gelişim açısından vazgeçilmez olan pasif bağışıklığı kazandırır

Ağız sütü

2

Büyüme potansiyelinden istifade edebilmek için rumen gelişimini başlatır ve sütten kesme aşamasındaki büyüme geriliklerini önler

Sütten Kesim Öncesi

3

Kuru madde alımını ve doğrusal büyümeyi en üst düzeye çıkarır

Sütten Kesim Sonrası

4

Ömür boyu süt üretimi için meme gelişimini desteklemek amacıyla büyüme hızını optimize eder

Büyütme

5

Büyümeyi kızgınlık faaliyetini ve döl tutma oranlarını iyileştirecek şekilde kontrol eder

Ergenlik

6

Büyüme ve beslenme sürecini gebeliği ve gelişimi destekleyecek şekilde sürdürür

Gebelik

7

Hayvanları buzağılama ve laktasyon için hazırlar ve beslenme noksanlıklarını önler

Yakın Kuru Dönem

Nurture with Provimi™ buzağı ve düve yetiştiriciliğine yönelik yedi aşamalı ve benzersiz bir yaklaşımdır.

Süt sığırı üreticilerinin aşağıdakileri elde etmelerinde yardımcı olur:

 

Nurture, benimsediği koordineli yaklaşım sayesinde, her bir yetiştirme aşaması için gerçekçi hedefler sunacak ve iyileştirilmesi gereken önemli noktaları vurgulayacaktır. Ayrıca üreticilere bu hedeflere ulaşmalarında yardımcı olmak üzere aksiyon listeleri ve çiftlik değerlendirmeleri de sunmaktadır.

Faydaları

Faydaları

Nurture size ne sunmaktadır?

Nurture with Provimi kapsamlı bir programdır. Beslenme, sağlık ve yönetim faktörlerini hesaba katarak her bir birim için doğumdan buzağılamaya kadar net hedefler sunar.

Ürünler