Nurture Research Center, VS

research calf 1Cargill’s Nurture Research Center is een modern kalveronderzoekscentrum gefocust op management en voeding. Het is sinds 1999 gevestigd in New Paris, Ohio (VS) en voert jaarlijks ongeveer 20 proeven uit. Kalveren worden aangevoerd als ze enkele dagen oud zijn en blijven vier maanden op het onderzoekscentrum. Er wordt zowel onderzoek gedaan in de periode voor als na spenen. Dit maakt het mogelijk om het effect van bepaalde voeders en melken voor spenen op de ontwikkeling na het spenen te volgen. Veel onderzoek wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op congressen. Dit helpt producenten van voeders en melk als ook veehouders verder in het optimaliseren van hun kalveropfok.

Tijdens onderzoeken worden de volgende onderwerpen regelmatig bekeken.

grower pan 1sk
De individuele huivesting voor kalveren tot het spenen biedt ruimte aan 100 kalveren. Van ieder kalf wordt de voeropname, ontwikkeling, mest en groei geregistreerd. Daarnaast kunnen aanvullende monsters genomen van bijvoorbeeld bloed. Bovendien kan de verteerbaarheid van het voer worden gemeten.

Oudere kalveren worden in groepen van 4 à 5 kalveren gehouden. Deze huisvesting maakt het mogelijk om de kalveren nog 2 maanden te volgen. Bovendien kunnen verschillende voeders getest worden op verteerbaarheid en groei van de kalveren.

De onderzoeksresultaten van het Nurture Research Center worden wereldwijd gebruikt voor verdere ontwikkeling van voeders en melken. Een concreet voorbeeld is de ontwikkeling van NuStart, die hier uitgebreid getest is.
P0002212sk