Nieuw onderzoek: Effect van melkschema op groei voor en na spenen

Op het Nurture Research Center in Ohio is een proef met 48 kalveren uitgevoerd, waarin het effect van een constant melkschema of een hoog melkschema werd onderzocht. De kalveren waren bij aankomst 2-4 dagen oud en werden gespeend na 49 proefdagen. In onderstaande tabel zijn de melkschema’s afgebeeld. Er werd onbeperkt voer versterkt. Startvoer (muesli) bevatte onder andere mais, haver, soja en een premix. In de fase na spenen werd hetzelfde voer gevoerd met 5% gehakseld grashooi.

Dag
Constant schema (gram MP/dag)
Hoog schema (gram MP/dag)
 0-3
Biest
Biest
 4-7
660
660
 7-11
660
960
 11-45
 660
 1310
 45-52
 660
 660

De groei voor het spenen was het hoogst met het hoge melkschema, 770 gram tegen 584 gram per dag. De kalveren groeiden 10,4 kg meer in de eerste 56 dagen. De krachtvoeropname was lager in de hoog melkschema groep; 23,1 kg tegen 35,1 kg gedurende 56 dagen. Een lagere voeropname voor het spenen duidt op een mindere pensontwikkeling. De voeropname in week 8 was in de constante melkschema groep aanzienlijk hoger, namelijk 2,11 kg tegen 1,69 kg per dag.

De groei na het spenen was vergelijkbaar tussen de groepen, 1150 gram vs 1120 gram per dag. Echter, de voerefficiëntie was 10% significant hoger in de constant melkschema groep. Door deze hogere voerefficiëntie, samen met een vergelijkbare groei, vallen de totale voerkosten 40 tot 50 Euro lager uit in de constant melkschemagroep, terwijl de totale groei over 112 dagen slechts 8,8 kg minder is. De voerkosten per kg groei zijn in de constant melkschema groep ongeveer €1,75 tegen €2,05 in de hoog melkschema groep.

Bovenstaande bevindingen zijn in lijn met eerdere onderzoeken. Meer melk voer in de eerste weken leidt tot meer groei in de eerste weken, maar deze groei wordt niet doorgezet na het spenen. Het absolute verschil in kg groei wordt niet groter, eerder kleiner door een mindere pensontwikkeling. Met het constante schema wordt een nette groei behaald voor het spenen en na het spenen zijn de kalveren efficiënter door een betere pensontwikkeling.