Huisvesting & ventilatie

_B2R9126-CIM053189De eerste weken

Het voorkomen van longproblemen bij jongvee met goede voeding en huisvesting resulteert in een hogere groei en meer werkplezier. Per leeftijdsfase heeft het kalf zijn eigen specifieke behoeften qua klimaat.

In de eerste weken is individuele huisvesting het meest optimaal. Dit voorkomt overdracht van ziekten tussen kalveren en het voeren en controleren van de kalveren is gemakkelijker. Plaats het kalf na geboorte in een schoon hok met ruim voldoende stro. Er zijn verschillende soorten huisvesting te koop. Een aantal zaken om rekening mee te houden:

Binnen of buiten?

De jonge kalveren kunnen ofwel gehuisvest worden buiten in beschutte hokken (iglo’s) ofwel binnen. Huisvesting buiten kan prima, maar extra maatregelen tegen de kou zijn aan te bevelen, zoals een kalverdekje of plaatsing uit de wind. Wanneer binnen gehuisvest, is het zeer belangrijk dat de ruimte vrij is van tocht. Jonge kalveren kunnen zichzelf moeilijker warm houden. Ze produceren zelf nauwelijks warmte in vergelijking met oudere dieren, voornamelijk omdat ze geen pens hebben welke warmte produceert. Verder is het belangrijk dat de urine gemakkelijk weg kan en er geen ammoniak blijft hangen. Een ruimte met relatief veel inhoud of een rustige luchtverversing is ideaal. Wanneer mogelijk, probeer de jongste kalveren niet in de zelfde ruimte te plaatsen als de wat oudere kalveren, om ziekteoverdracht te voorkomen.

Zowel natuurlijke als mechanische ventilatie zijn mogelijk, als maar aan de randvoorwaarden (geen tocht en voldoende schone lucht) wordt voldaan.

Bij lagere temperaturen heeft het kalf veel energie nodig om zichzelf warm te houden, ongeveer 400 tot 600 gram melkpoeder per dag. Het warmhouden van de kalveren middels voldoende droog stro of een kalverdekje helpt het kalf. Hierdoor kan het kalf meer energie gebruiken voor groei, de melk of het melkpoeder wordt dus efficienter gebruikt. Daarnaast blijft het nodig om bij temperaturen onder de 15° C het kalf extra te voeren.

De eerste maanden

4 CPN Els Korsten Fotografie054lrNa 2 tot 4 weken kan het kalf in groepen gehuisvest worden met leeftijd genoten. Het is aan te bevelen om de groepen niet te groot te maken (4-6 kalveren) en het leeftijdsverschil minimaal (2 weken). Op deze manier wordt de infectiedruk klein gehouden. Onderzoek heeft aangetoond dat kleinere groepen leiden tot minder ziekten en een betere groei. Ook hier is het belangrijk dat de kalveren droog liggen, zodat ze geen warmte verliezen. Wanneer de kalveren worden gespeend – bij een leeftijd van 8 tot 10 weken- groeien de kalveren beter door als de groep, het voer en de huisvesting hetzelfde blijft. Dit vermindert stress, stress verlaagd namelijk de afweer wat mogelijk tot meer ziekten leidt.

Longproblemen?

Vaak komen in deze periode de meeste longproblemen voor. Een ernstige longinfectie heeft een levenslang effect op het kalf; de melkproductie en levensduur zullen lager zijn. Longinfecties veroorzaken blijvende schade aan het longweefsel. Enerzijds hebben de kalveren verse, schone lucht nodig, anderzijds moet het niet te vochtig zijn en moet tocht worden voorkomen. Kalveren hebben behoefte aan een micro-klimaat, vrij van tocht. Dit kan worden bereikt op meerdere manieren, mocht u behoefte hebben aan vrijblijvend advies voor uw situatie, neem dan hier contact op het Nurture team.