Goed management beschermt kalveren

Diarree is de meest voorkomende doodsoorzaak bij jonge kalveren en kan vrijwel volledig worden voorkomen door goed management. De periode met het hoogste risico is vanaf de geboorte tot een leeftijd van 1 maand. De preventie van uitdroging is cruciaal en vaak de belangrijkste factor om ervoor te zorgen dat het kalf overleeft.

Bij de preventie van diarree zijn de twee belangrijkste factoren zorgen voor goede hygiëne in de omgeving van het kalf en de moeder en een goede kwaliteit biest die gemakkelijk toegankelijk is in de juiste hoeveelheden.

Als u zich richt op deze 2 punten, bent u al een heel eind op de goede weg om de gezondheid van uw jonge kalf te waarborgen. Ziektes die optreden binnen 5 dagen na de geboorte zijn vaak afkomstig van de moeder of de afkalfomgeving, terwijl na een leeftijd van 7 dagen problemen vaak voortkomen uit de omgeving van het kalf. Het is nodig om zieke kalveren snel op te sporen, zodat ze behandeld en verzorgd kunnen worden.