1

Snel en voldoende goede biest voeren

Colostrum

2

Snelle pensontwikkeling voor een efficiënte groei en speendip voorkomen

Pre-weaning

3

Soepel doorgroeien na spenen

Post-weaning

4

Optimaliseer rantsoen om uierontwikkeling en toekomstige melkproductie te ondersteunen

Grower

5

Gecontroleerde groei en insemineren op gewicht

Puberty

6

Dracht en groei ondersteunen met passend rantsoen

Pregnancy

7

Bereid de vaars voor op afkalven en haar toekomstige lactatie

Close-up

Efficiënte jongveeopfok met Provimi

 Economische groei
 jongveeopfok
 Insemineren
Rantsoenen op maat voor een economische groei
Probleemloos doorgroeien na spenen
Insemineren op gewicht, volgroeide vaars bij afkalven

Nurture with Provimi® is een unieke en complete aanpak voor uw jongveeopfok. Wij kijken naar de gehele opfokperiode, van geboorte tot en met afkalven.

In de praktijk kunnen wij u adviseren over een efficiënte jongveeopfok, zowel economisch als qua arbeid. We begrijpen de veehouder en werken samen aan praktische oplossingen op het gebied van voeding, huisvesting en ventilatie.

Met behulp van onze model kunnen we nauwkeurig de groei aan de hand van het rantsoen voorspellen en snel optimaliseren voor alle leeftijden. Hiermee voorkomt u groeivertraging of dat u te ruim voert en daarmee kosten maakt.

Onze voerschema’s zijn gericht op een snelle pensontwikkeling en makkelijke groei na het spenen. In de eerste maanden kunnen we stappen zetten door melk, brok en ruwvoer aan elkaar aan te passen. Het insemineren op gewicht is een resultaat van de eerder behaalde groei. Ook na het insemineren voeren we de dieren op maat voor een goed ontwikkelde melkkoe.

Wij denken met u als veehouder ook mee op het gebied van huisvesting, ventilatie en arbeidsgemak. Het jongvee van vandaag zijn immers de melkkoeien van morgen. Een goed ontwikkelde vaars is de basis voor een hoge melkproductie en levensduur.

Nurture op uw bedrijf?»

Wat zijn de voordelen voor u?

Alle voordelen

Wat houdt het in?

'Nurture with Provimi' is een programma dat op alle fases en onderdelen focust. Het houdt rekening met voedings-, gezondheids- en managementfactoren. Het programma geeft u duidelijke en haalbare doelen van de geboorte tot het afkalven.

Onze producten